Er was een probleem in een duurzame installatie die vloeibare mest naar droge stof omzet. Het probleem was een defecte IO kaart op de Plc, hierdoor werden de analoge waardes fout ingelezen. Één van onze medewerkers heeft de PLC vervangen en de bestaande software naar de nieuwe hardware overgezet, waardoor de installatie weer goed functioneerde.