Kritische beveiliging

Waterschap Drents-Overijsselse Delta zorgt voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon water voor boeren en bedrijven, in de stad en de natuur. Samen met haar partners doet WDO-Delta wij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de mensen in het gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.

Beeldmateriaal: WDO Delta

Koster heeft de volgende installaties gerealiseerd:

– Camerabeveiliging met 4G dataverbinding